Taisyklės ir sąlygos


 1. Įvadas
  1. Šios sąlygos reglamentuoja atsisiunčiamos programinės įrangos pardavimą ir tiekimą per mūsų svetainę bei tų programinės įrangos programų naudojimą.
  2. Prieš pateikdami užsakymą mūsų svetainėje, būsite paprašyti aiškiai sutikti su šiomis sąlygomis.
  3. Šis dokumentas neturi įtakos jokioms įstatyminėms teisėms, kurias galite turėti kaip vartotojas.

 2. Interpretacija
  1. Šiose sąlygose:
   1. „mes“ reiškia UAB „Pixpro“ (ir „mes ir „mūsų“ turėtų būti aiškinamos atitinkamai);
   2. „jūs“ reiškia mūsų klientą arba būsimą klientą pagal šias sąlygas (ir „jūsų“ turėtų būti atitinkamai suprantamas);
   3. programinės įrangos programos - tai programinės įrangos programos, kurias galima įsigyti mūsų svetainėje; ir
   4. „jūsų programinės įrangos programos“ reiškia bet kokias tokias programinės įrangos programas, kurias įsigijote mūsų svetainėje (įskaitant bet kokią patobulintą arba atnaujintą programinės įrangos programų versiją, kurią retkarčiais galime pateikti jums).

 3. Užsakymo procesas

  1. Programinės įrangos reklama mūsų svetainėje yra „kvietimas sužinoti apie naujoves“, o ne pasiūlymas įsigyti.
  2. Jokia sutartis tarp jūsų ir mūsų neįsigalios, kol nepriimsime jūsų užsakymo čia 3-ame punkte nustatyta tvarka.
  3. Norėdami per mūsų svetainę sudaryti sutartį dėl atsisiunčiamos programinės įrangos pirkimo iš mūsų, turite atlikti šiuos veiksmus:

   1. turite pasirinkti programinę įrangą, kurią norite įsigyti, ir pereiti prie pirkimo procedūros;
   2. Jei esate naujas klientas, turite susikurti paskyrą ir prisijungti;
   3. jei jau esate mūsų klientas, turite įvesti savo prisijungimo duomenis;
   4. kai būsite prisijungę, turite sutikti su šio dokumento sąlygomis;
   5. būsite perkelti į mūsų mokėjimo informacijos puslapį, o mokėjimo paslaugų teikėjas tvarkys jūsų mokėjimą;
   6. tada atsiųsime jums pradinį patvirtinimą;
   7. ir mes arba atsiųsime jums užsakymo patvirtinimą (tuo metu jūsų užsakymas taps įpareigojančia sutartimi) arba el. paštu patvirtinsime, kad negalime įvykdyti jūsų užsakymo.

  4. Turėsite galimybę rasti ir ištaisyti įvesties klaidas prieš pateikdami užsakymą, redaguodami paskyros informaciją prieš tęsdami pirkimą.

 4. Kainos
  1. Mūsų kainos nurodytos mūsų svetainėje.
  2. Kartkartėmis keisime savo svetainėje nurodytas kainas, tačiau tai neturės įtakos anksčiau įsigaliojusioms sutartims.
  3. Visos šiose sąlygose arba mūsų svetainėje nurodytos sumos yra nurodytos be PVM.

 5. Atsiskaitymas ir mokėjimai
  1. Norint naudotis programine įranga, reikia įsigyti prenumeratą ir mokėti automatiškai pasikartojančius mėnesinius ar metinius prenumeratos mokesčius.
  2. Mėnesio ar metinio mokėjimo prenumeratos planai yra automatiškai apmokestinami iš anksto kas mėnesį arba kasmet ir negrąžinami.
  3. Mokėjimus galima atlikti:

   1. kreditine kortele;

 6. Programinės įrangos licencijavimas
  1. Mes pateiksime jums jūsų programinės įrangos programas mūsų svetainėje nurodytu formatu ar formatais ir tokiomis priemonėmis bei tokiais laikotarpiais, kaip nurodyta mūsų svetainėje.
  2. Remiantis jūsų atliekamomis įmokomis ir sąlygų laikymusi, jums suteikiama pasaulinė, neperleidžiama licencija naudoti jūsų programinės įrangos programas, leistinas pagal 6.3 punktą, su sąlyga, kad jokiomis aplinkybėmis neatliksite jokių draudžiamų veiksmų, išvardintų 6.4 punkte, naudojant jūsų programinę įrangą.
  3. Jūsų programinės įrangos „leistinas naudojimas“ yra:

   1. kiekvienos programinės įrangos atsisiuntimas tik po 1 kopiją;
   2. kiekvienos programinės įrangos kopijos įdiegimas 1-ame staliniame arba nešiojamajame kompiuteryje;
   3. vienos atsarginės kiekvienos programinės įrangos kopijos sukūrimas ir;
   4. naudojimas savo programinės įrangos pagal svetainėje pateiktą aprašymą.

  4. Jūsų programinės įrangos „draudžiamas naudojimas“ yra:
   1. bet kokios programinės įrangos (ar jos dalies) bet kokiu formatu publikavimas, pardavimas, licencijavimas, sublicencijavimas, nuoma, perdavimas, perpardavimas, transliavimas, platinimas ar perskirstymas;
   2. bet kokios programinės įrangos (ar jos dalies) redagavimas, modifikavimas, pritaikymas ar keitimas ir bet kokio išvestinio kūrinio, apimančio bet kurią programinę įrangą (ar jos dalį), kūrimas;
   3. bet kokios programinės įrangos (ar jos dalies) naudojimas bet kokiu būdu, kuris yra neteisėtas arba pažeidžia bet kurio asmens įstatymines teises pagal taikomus įstatymus, arba bet kokiu būdu, kuris yra įžeidžiantis, nepadorus, diskriminacinis ar kitaip nepriimtinas.;
   4. bet kokios programinės įrangos (ar jos dalies) naudojimas siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai konkuruoti su mumis;
   5. bet kokios programinės įrangos (ar jos dalies) atvirkštinė inžinerija, dekompiliavimas ar išardymas; ir
   6. technologinių priemonių, taikomų bet kuriai programinei įrangai, siekiant užkirsti kelią neteisėtam naudojimui, apėjimas, pašalinimas arba bet koks bandymas apeiti ar pašalinti jas, su sąlyga, kad joks 6.4 punkto aspektas neuždraus ar neapribos jūsų ar bet kurio kito asmens atlikti kokių nors veiksmų, įvardintų kaip leidžiamų pagal galiojančius įstatymus.

  5. Jūs garantuojate mums, kad turite prieigą prie būtinų kompiuterinių sistemų, medijos sistemų, programinės įrangos ir tinklo jungčių, kad galėtumėte pasinaudoti savo programinės įrangos pranašumais.
  6. Visos intelektinės nuosavybės teisės ir kitos teisės į programinę įrangą, kurios nėra suteiktos šiomis sąlygomis, yra saugomos.
  7. Privalote išsaugoti, o ne ištrinti, neslėpti ar pašalinti autorių teisių ir kitų nuosavybės pranešimų bet kurioje programinėje įrangoje.
  8. Šiose sąlygose suteiktos teisės yra asmeninės jums ir jūs neturite leisti jokiai trečiajai šaliai naudotis šiomis teisėmis.
  9. Jei pažeisite bet kurią šių taisyklių ir sąlygų nuostatą, šiame 6 punkte nurodyta licencija bus automatiškai nutraukta dėl tokio pažeidimo.
  10. Galite nutraukti šiame 6 punkte nurodytą licenciją ištrindami visas turimas arba valdomas atitinkamų programinės įrangos programų kopijas.
  11. Nutraukus licencijos galiojimą pagal šį 6 punktą, privalote nedelsiant ir neatšaukiamai ištrinti iš savo kompiuterių sistemų ir kitų elektroninių įrenginių visas turimas ar valdomas atitinkamų programinės įrangos kopijas ir visam laikui sunaikinti, jei to nepadarėte anksčiau, bet kokios kitos jūsų turimos arba valdomos atitinkamos programinės įrangos kopijas .

 7. Papildomi vartotojai
  1. Jei esate įmonė, jūsų darbuotojai gali naudoti programinę įrangą pagal 6 punktą su sąlyga, kad privalote užtikrinti, kad bet kuris asmuo, naudojantis atsisiuntimus pagal šį 7.1 punktą, būtų informuotas apie 6 punkto reikalavimus ir laikytųsi jų.

 8. Nemokamas bandomasis laikotarpis
  1. Retkarčiais galime pasiūlyti programinės įrangos nemokamas bandomąsias programas, ir šioms programinės įrangos programoms yra taikomas 8 punktas.
  2. Jūsų teisės naudotis nemokamomis bandomosios programinės įrangos programomis bus ribojamos tokiu būdu ir (arba) tokiam laikotarpiui, kuris bus nurodytas programinės įrangos programos atsisiuntimo metu, ir mes galime programinėms programoms taikyti technologines apsaugos priemones, siekdami įgyvendinti šiuos apribojimus.
  3. Mes galime apriboti jūsų licenciją naudoti bet kurią nemokamos bandomosios programinės įrangos programą bet kuriuo metu, raštu pranešdami apie apribojimą arba suaktyvindami apribojimą atitinkamoje programinės įrangos programoje.
  4. Mes galime bet kada nutraukti jūsų licenciją naudoti bet kurią nemokamos bandomosios programinės įrangos programą, raštu pranešdami apie nutraukimą arba išjungdami atitinkamą programinės įrangos programą.

 9. Atšaukimo teisė
  1. Prenumeratą galite bet kada atšaukti.
  2. Pinigų negrąžinsite.
  3. Atšaukus mėnesinę prenumeratą, bus atšaukti visi būsimi mokesčiai, susiję su būsimais prenumeratos mėnesiais. Galite naudoti programinės įrangos programas likusią einamojo mėnesio atsiskaitymo laikotarpio dalį.
  4. Atšaukus metinę prenumeratą, bus atšaukti visi būsimi mokesčiai, susiję su būsimais prenumeratos metais. Galite naudoti programinės įrangos programas likusią einamojo metinio atsiskaitymo laikotarpio dalį.

 10. Garantijos ir pareiškimai
  1. Jūs garantuojate mums, kad:

   1. teisiškai galite sudaryti privalomas sutartis;
   2. jūs turite visus įgaliojimus, galias ir galimybes sutikti su šiomis sąlygomis ; ir
   3. visa informacija, kurią mums pateikiate dėl savo užsakymo, yra teisinga, tiksli, išsami, aktuali ir neklaidinanti.

  2. Garantuojame, kad jūsų programinės įrangos programos jums bus pateiktos deramai ir su atitinkama kompetencija.
  3. Visos mūsų garantijos ir pareiškimai, susiję su programine įranga, yra išdėstyti šiose sąlygose. Kiek tai leidžia taikytini įstatymai ir 11.1 punktas, visos kitos garantijos ir pareiškimai yra aiškiai atmesti.

 11. Atsakomybės apribojimai ir išimtys
  1. Niekas šiose sąlygose:

   1. neapribos arba nepanaikins bet kokią atsakomybę už mirtį ar kūno sužalojimą, atsiradusį dėl neatsargumo;
   2. neapribos arba nepanaikins bet kokią atsakomybę už sukčiavimą ar apgaulingą klaidingą informaciją
   3. ;
   4. neapribos bet kokių įsipareigojimų bet kokiu būdu, neleistinu pagal galiojančius įstatymus arba;
   5. neatleis nuo įsipareigojimų, nuo kurių negalima atleisti pagal galiojančius įstatymus, ir, jei esate vartotojas, jūsų įstatymų numatytos teisės nebus atmestos arba apribotos šiomis sąlygomis, išskyrus įstatymų leidžiamus reikalavimus.

  2. Atsakomybės apribojimai ir išimtys, nustatyti 11 punkte ir kitur šiose sąlygose:

   1. jiems taikomas 11.1 punktas ir
   2. reglamentuoja visus įsipareigojimus, kylančius remiantis šiomis sąlygomis arba susijusius su šių sąlygų dalyku, įskaitant įsipareigojimus, kylančius iš sutarties, delikto (įskaitant aplaidumą) ir už įstatymų numatytų pareigų pažeidimą, išskyrus atvejus, kai šiose sąlygose aiškiai numatyta kitaip.

  3. Mes nesame atsakingi už jokius jūsų patirtus ar galimai patirsiamus nuostolius, atsiradusius dėl bet kokio įvykio ar įvykių, kurių mes pagrįstai nekontroliuojame.
  4. Mes nesame atsakingi už jokius jūsų patirtus ar galimai patirsiamus verslo nuostolius, įskaitant (be apribojimų) pelno, pajamų, vartojimo, gamybos, numatomų santaupų, verslo, sutarčių, komercinių galimybių ar prestižo praradimą ar žalą.
  5. Mes nesame ir nebūsime atsakingi už bet kokių jūsų duomenų, duomenų bazių ar programinės įrangos praradimą ar sugadinimą.
  6. Mes nesame ir nebūsime jums atsakingi už jokius specialius, netiesioginius ar pasekminius nuostolius ar žalą.
  7. Jūs sutinkate, kad esame suinteresuoti apriboti savo specialistų ir darbuotojų asmeninę atsakomybę ir, atsižvelgdami į šį interesą, pripažįstate, kad esame ribotos atsakomybės subjektas; jūs sutinkate, kad nereikšite jokių pretenzijų asmeniškai mūsų specialistams ar darbuotojams dėl bet kokių nuostolių, kuriuos patiriate dėl tinklalapio ar šių sąlygų (žinoma, tai neapribos ar nepanaikins ribotos atsakomybės subjekto atsakomybės už mūsų pareigūnų ir darbuotojų veiksmus ir neveikimą).

 12. Variacija
  1. Mes galime retkarčiais peržiūrėti šias sąlygas, paskelbdami naują versiją savo svetainėje.
  2. Šių sąlygų peržiūra bus taikoma sutartims, sudarytoms bet kuriuo metu po peržiūros, bet neturės įtakos sutartims, sudarytoms iki peržiūros.

 13. Priskyrimas
  1. Jūs sutinkate, kad mes galime perleisti, perduoti, sudaryti subrangos sutartis ar kitaip tvarkyti savo teises ir (arba) įsipareigojimus pagal šias sąlygas.
  2. Be išankstinio rašytinio mūsų sutikimo negalite perleisti, perduoti, sudaryti subrangos sutartis ar kitaip vykdyti savo teises ir (arba) įsipareigojimus pagal šias sąlygas.

 14. Nepriimami atsisakymai
  1. Jokių sutarties nuostatų pagal šias sąlygas pažeidimo nebus atsisakyta, išskyrus aiškų raštišką sutarties nepažeidžiančios šalies sutikimą.
  2. Joks atsisakymas nuo bet kokios sutarties nuostatos pažeidimo pagal šias sąlygas negali būti suprantamas kaip tolesnis ar tęsiamas atsisakymas nuo bet kokio kito tos nuostatos ar bet kurios kitos tos sutarties nuostatos pažeidimo.

 15. Atskiriamumas
  1. Jei teismas ar kita kompetentinga institucija nustato, kad šių sąlygų nuostata yra neteisėta ir (arba) neįgyvendinama, kitos nuostatos galioja toliau.
  2. Jei kuri nors neteisėta ir (arba) neįgyvendinama šių sąlygų nuostata taptų teisėta arba vykdytina, su sąlyga, kad jos dalis ištrinama, ta dalis bus ištrinta, o likusi nuostatos dalis ir toliau galios.

 16. Trečiųjų šalių teisės
  1. Sutartis pagal šias sąlygas yra mūsų ir jūsų naudai ir nėra skirta jokiai trečiajai šaliai gauti naudos ar būti vykdoma.
  2. Šalių teisių pagal sutartį įgyvendinimas remiantis šiomis sąlygomis nepriklauso nuo jokios trečiosios šalies sutikimo.

 17. Pilnutinis susitarimas
  1. Pagal 11.1 punktą, šios sąlygos sudaro pilnutinį susitarimą tarp jūsų ir mūsų dėl mūsų teikiamų atsisiuntimų pardavimo ir pirkimo bei tų atsisiuntimų naudojimo bei pakeičia visas ankstesnes sutartis tarp jūsų ir mūsų, susijusias su atsisiuntimų pirkimu ir pardavimu bei šių jų naudojimu.


 18. Teisė ir jurisdikcija
  1. Šios sąlygos yra reglamentuojamos ir aiškinamos pagal Lietuvos teisę.
  2. Bet kokie ginčai, susiję su šiomis sąlygomis, priklauso išimtinei Lietuvos teismų jurisdikcijai.

 19. Įstatymais ir reglamentais nustatyta informacija
  1. Mes nepateiksime šių taisyklių ir sąlygų kopijos konkrečiai kiekvienam vartotojui ar klientui ir, jei atnaujinsime šias sąlygas, versija, su kuria iš pradžių sutikote, mūsų svetainėje nebebus pasiekiama. Rekomenduojame išsaugoti šių taisyklių ir sąlygų kopiją, kad galėtumėte pasinaudoti ateityje.
  2. Mūsų PVM mokėtojo kodas yra LT100008750018.

 20. Detali informacija
  1. Ši svetainė priklauso ir yra valdoma įmonės UAB „Pixpro“.
  2. Esame registruoti Lietuvoje registracijos numeriu 303236261, o įmonės buveinė - Aušros al. 39, LT-76300 Šiauliai.

  3. Su mumis galite susisiekti:

   1. paštu, aukščiau nurodytu pašto adresu;
   2. naudojant mūsų svetainės kontaktinę formą;

Sveikiname prisijungus Pixpro

Prisijungti

Ir prisijungti prie savo paskyros.

Neturite paskyros? Registruotis

Radome klaidų jūsų pateikime