Polityka prywatności

Pixpro UAB, prywatna spółka zarejestrowana na Litwie pod numerem 303236261, mająca siedzibę przy ul. Aušros al. 39, LT-76300 Szawle, Litwa lub każdy prawny następca lub cesjonariusz Pixpro UAB (zwany dalej „my” lub „nas”) prowadzi stronę internetową https://www.pix-pro.com („Strona”). Twoja prywatność jest dla nas ważna. Ta strona informuje o naszych zasadach dotyczących zbierania, używania i ujawniania Informacji Osobistych, które otrzymujemy od użytkowników Strony.

Informacje Osobiste, które Zbieramy

Podczas korzystania z naszej Strony możemy poprosić Cię o podanie pewnych informacji identyfikujących osobę, które mogą być użyte do kontaktu lub identyfikacji Ciebie. Informacje identyfikujące osobę mogą zawierać, ale nie są ograniczone do Twojego imienia i nazwiska, adresu e-mail, adresu pocztowego, numeru telefonu i innych podobnych danych kontaktowych („Informacje Osobiste”).

Podobnie jak wielu operatorów stron internetowych, zbieramy informacje, które przeglądarka wysyła za każdym razem, gdy odwiedzasz naszą Stronę („Dane Logowania”). Dane Logowania mogą zawierać informacje takie jak adres Internet Protocol („IP”) Twojego komputera, typ przeglądarki, wersja przeglądarki, strony naszej Strony, które odwiedzasz, czas i data Twojej wizyty, czas spędzony na tych stronach i inne statystyki. Dodatkowo możemy korzystać z usług stron trzecich takich jak Google Analytics, które zbierają, monitorują i analizują te informacje.

Jak Używamy Informacji Osobistych

Wykorzystujemy Informacje Osobiste, które zbieramy do dwóch podstawowych celów, opisanych bardziej szczegółowo poniżej: (1) do prowadzenia naszego biznesu i świadczenia (w tym ulepszania i personalizowania) produktów, które oferujemy, do przetwarzania transakcji związanych ze sprzedażą naszych produktów i usług Tobie (2) do wysyłania komunikatów, w tym komunikatów promocyjnych.

Udzielimy Twoich Informacji Osobistych stronie trzeciej tylko za Twoją zgodą lub w miarę potrzeby do ukończenia jakiejkolwiek transakcji lub dostarczenia jakiegokolwiek produktu, o który nas poprosiłeś, jak określono poniżej. Ponadto udostępniamy Informacje Osobiste między naszymi spółkami zależnymi i filiami. Udostępniamy również Informacje Osobiste dostawcom lub agentom działającym w naszym imieniu do celów opisanych w tej polityce.

Zachowujemy Informacje Osobiste tak długo, jak jest to konieczne, aby świadczyć produkty i realizować transakcje, o które prosiłeś, lub do innych niezbędnych celów, takich jak przestrzeganie naszych obowiązków prawnych, rozstrzyganie sporów i egzekwowanie naszych umów.

Bezpieczeństwo

Jesteśmy zobowiązani do ochrony bezpieczeństwa Twoich Informacji Osobistych. Używamy różnorodnych technologii bezpieczeństwa i procedur, aby pomóc chronić Twoje Informacje Osobiste przed nieautoryzowanym dostępem, używaniem lub ujawnieniem. Na przykład przechowujemy Informacje Osobiste, które nam dostarczasz, na systemach komputerowych z ograniczonym dostępem i w kontrolowanych obiektach.

Informacje Osobiste zbierane przez nas będą przechowywane i przetwarzane w kraju Europejskiego Obszaru Gospodarczego i nie będą przenoszone poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Zmiany w Polityce Prywatności

Ta Polityka Prywatności jest skuteczna od dnia 31.03.2017 i pozostanie w mocy z wyjątkiem wszelkich zmian w jej postanowieniach w przyszłości, które będą obowiązywały natychmiast po ich opublikowaniu na tej stronie.

Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji lub zmiany naszej Polityki Prywatności w dowolnym momencie i powinieneś regularnie sprawdzać tę Politykę Prywatności. Twoje dalsze korzystanie z Usługi po opublikowaniu jakichkolwiek modyfikacji Polityki Prywatności na tej stronie będzie stanowiło Twoje uznanie tych modyfikacji i zgodę na przestrzeganie i wiążące przestrzeganie zmienionej Polityki Prywatności.

Jeśli dokonamy jakichkolwiek istotnych zmian w tej Polityce Prywatności, powiadomimy Cię o tym albo poprzez adres e-mail, który nam dostarczyłeś, albo poprzez umieszczenie wyraźnego powiadomienia na naszej stronie internetowej.

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tej Polityki Prywatności, prosimy o kontakt z nami.

Witaj w Pixpro

Zaloguj się

I uzyskać dostęp do swojego konta.

Nie masz konta? Zarejestruj się

Wystąpiły błędy przy przesyłaniu