Regulamin


 1. Wstęp
  1. Niniejsze warunki będą regulować sprzedaż i dostawę programów do pobrania przez naszą stronę internetową oraz używanie tych programów.
  2. Zostaniesz poproszony o wyraźne wyrażenie zgody na te warunki przed złożeniem zamówienia na naszej stronie internetowej.
  3. Ten dokument nie wpływa na jakiekolwiek ustawowe prawa, które możesz mieć jako konsument.

 2. Interpretacja
  1. W niniejszych warunkach i postanowieniach:
   1. my oznacza UAB Pixpro (a "nas" i "nasz" należy interpretować odpowiednio);
   2. ty oznacza naszego klienta lub potencjalnego klienta na podstawie tych warunków i postanowień (a "twój" należy interpretować odpowiednio);
   3. Programy komputerowe oznaczają te programy komputerowe, które są dostępne do zakupu na naszej stronie internetowej; oraz
   4. twoje programy komputerowe oznaczają wszelkie tego typu programy komputerowe, które zakupiłeś przez naszą stronę internetową (w tym wszelkie ulepszone lub zaktualizowane wersje programów komputerowych, które od czasu do czasu możemy udostępnić tobie).

 3. Proces zamówienia

  1. Reklamowanie programów komputerowych na naszej stronie internetowej stanowi "zaproszenie do negocjacji" a nie ofertę umowną.
  2. Umowa między tobą a nami wejdzie w życie dopiero po naszym przyjęciu twojego zamówienia zgodnie z procedurą określoną w tej sekcji 3.
  3. Aby zawrzeć umowę przez naszą stronę internetową na zakup programów komputerowych do pobrania od nas, należy podjąć następujące kroki:

   1. musisz wybrać program komputerowy, który chcesz zakupić, a następnie przejść do kasy;
   2. jeśli jesteś nowym klientem, musisz wtedy utworzyć u nas konto i się zalogować;
   3. jeśli jesteś istniejącym klientem, musisz wprowadzić swoje dane logowania;
   4. po zalogowaniu musisz wyrazić zgodę na warunki niniejszego dokumentu;
   5. zostaniesz przekierowany na naszą stronę z danymi płatności, a nasz dostawca usług płatniczych przeprowadzi twoją płatność;
   6. następnie wyślemy ci początkowe potwierdzenie;
   7. i albo wyślemy ci potwierdzenie zamówienia (w którym momencie twoje zamówienie stanie się wiążącą umową), albo potwierdzimy e-mailem, że nie jesteśmy w stanie zrealizować twojego zamówienia.

  4. Będziesz miał możliwość zidentyfikowania i skorygowania błędów we wprowadzonych danych przed złożeniem zamówienia, edytując informacje na swoim koncie przed przejściem dalej.

 4. Ceny
  1. Nasze ceny są podane na naszej stronie internetowej.
  2. Od czasu do czasu będziemy zmieniać ceny podane na naszej stronie internetowej, ale nie będzie to miało wpływu na kontrakty, które wcześniej weszły w życie.
  3. Wszystkie kwoty podane w niniejszych warunkach i postanowieniach lub na naszej stronie internetowej są podane bez VAT.

 5. Rozliczenia i płatności
  1. Korzystanie z programów komputerowych wymaga zakupu subskrypcji i płacenia naszych automatycznie odnawialnych miesięcznych lub rocznych opłat subskrypcyjnych.
  2. Plany subskrypcji płatności miesięcznych lub rocznych są automatycznie fakturowane z góry na zasadzie miesięcznej lub rocznej i są bezzwrotne.
  3. Płatności można dokonywać za pomocą:

   1. karty kredytowej;

 6. Licencjonowanie oprogramowania
  1. Dostarczymy ci twoje programy komputerowe w formacie lub formatach określonych na naszej stronie internetowej, takimi środkami i w takich terminach, jakie są określone na naszej stronie internetowej.
  2. Pod warunkiem twojej zapłaty stosownej ceny i przestrzegania niniejszych warunków i postanowień, przyznajemy ci na całym świecie niezbywalną licencję na korzystanie z twoich programów komputerowych dozwolone przez Sekcję 6.3, pod warunkiem, że w żadnych okolicznościach nie możesz korzystać z twoich programów komputerowych w sposób zabroniony przez Sekcję 6.4.
  3. „Dozwolone użycie” twoich programów komputerowych to:

   1. pobieranie kopii każdego z twoich programów komputerowych;
   2. instalowanie kopii każdego z twoich programów komputerowych na 1 komputerze stacjonarnym, laptopie lub notebooku;
   3. tworzenie pojedynczej kopii zapasowej każdego z twoich programów komputerowych oraz;
   4. używanie twoich programów komputerowych zgodnie z opisem zamieszczonym na stronie internetowej.

  4. „Zabronione użycie” twoich programów komputerowych to:
   1. publikacja, sprzedaż, licencjonowanie, sublicencjonowanie, wynajem, przekazywanie, transmisja, nadawanie, dystrybucja lub redystrybucja jakiegokolwiek programu komputerowego (lub jego części) w jakimkolwiek formacie;
   2. Edycja, modyfikacja, adaptacja lub zmiana jakiegokolwiek programu komputerowego (lub jego części), oraz tworzenie jakiejkolwiek pochodnej pracy zawierającej jakikolwiek program komputerowy (lub jego część);
   3. używanie jakiegokolwiek programu komputerowego (lub jego części) w sposób niezgodny z prawem lub naruszający czyjeś prawa prawne według jakiegokolwiek obowiązującego prawa, lub w sposób obraźliwy, nieprzyzwoity, dyskryminujący lub w inny sposób niewłaściwy;
   4. używanie jakiegokolwiek programu komputerowego (lub jego części) w konkurencji z nami, bezpośrednio lub pośrednio;
   5. inżynieria wsteczna, dekompilacja lub demontaż jakiegokolwiek programu komputerowego (lub jego części); oraz
   6. omijanie lub usuwanie, lub próby omijania lub usuwania technicznych środków zastosowanych do jakiegokolwiek programu komputerowego w celu zapobiegania nieautoryzowanemu użyciu, przy czym nic w tej Sekcji 6.4 nie zabroni ani nie ograniczy ci lub jakiejkolwiek innej osobie czynienia czegoś wyraźnie dozwolonego przez obowiązujące prawo.

  5. Gwarantujesz nam, że masz dostęp do niezbędnych systemów komputerowych, systemów medialnych, oprogramowania i połączeń sieciowych, aby otrzymać i cieszyć się korzyściami z twoich programów komputerowych.
  6. Wszelkie prawa własności intelektualnej i inne prawa w programach komputerowych, które nie zostały wyraźnie przyznane przez te warunki i postanowienia, są niniejszym zastrzeżone.
  7. Musisz zachować i nie możesz usunąć, ukryć lub zniszczyć żadnych informacji o prawach autorskich i innych informacji własnościowych w jakimkolwiek programie komputerowym.
  8. Prawa przyznane ci w tych warunkach i postanowieniach są osobiste dla ciebie i nie możesz zezwolić żadnej trzeciej stronie na korzystanie z tych praw.
  9. Jeśli naruszysz jakiekolwiek postanowienie tych warunków i postanowień, wówczas licencja określona w tej Sekcji 6 zostanie automatycznie zakończona w przypadku takiego naruszenia.
  10. Możesz zakończyć licencję określoną w tej Sekcji 6, usuwając wszystkie kopie odpowiednich programów komputerowych znajdujące się w twoim posiadaniu lub pod twoją kontrolą.
  11. Po zakończeniu licencji na mocy tej Sekcji 6, musisz, jeśli wcześniej tego nie zrobiłeś, niezwłocznie i nieodwracalnie usunąć ze swoich systemów komputerowych i innych urządzeń elektronicznych wszystkie kopie odpowiednich programów komputerowych znajdujące się w twoim posiadaniu lub pod twoją kontrolą oraz trwale zniszczyć wszelkie inne kopie odpowiednich programów komputerowych znajdujące się w twoim posiadaniu lub pod twoją kontrolą .

 7. Dodatkowi użytkownicy
  1. Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą, wówczas twoi pracownicy mogą używać oprogramowania zgodnie z Sekcją 6, pod warunkiem, że musisz zapewnić, aby każda osoba korzystająca z pobranych plików zgodnie z tą Sekcją 7.1 była poinformowana i przestrzegała wymagań Sekcji 6.

 8. Bezpłatny okres próbny
  1. Od czasu do czasu możemy udostępniać programy komputerowe na bezpłatnej próbie, i ta Sekcja 8 będzie miała zastosowanie do takich programów komputerowych.
  2. Twoje prawa do korzystania z programów komputerowych na bezpłatnej próbie będą ograniczone w taki sposób i / lub na taki okres, jak określimy podczas pobierania programów komputerowych, i możemy zastosować środki ochrony technologicznej do programów komputerowych w celu egzekwowania tych ograniczeń.
  3. Możemy ograniczyć twoją licencję na używanie jakiegokolwiek programu komputerowego na bezpłatnej próbie w każdym czasie, dając ci pisemne powiadomienie o ograniczeniu lub aktywując ograniczenie w odpowiednim programie komputerowym.
  4. Możemy zakończyć twoją licencję na używanie jakiegokolwiek programu komputerowego na bezpłatnej próbie w każdym czasie, dając ci pisemne powiadomienie o zakończeniu lub dezaktywując odpowiedni program komputerowy.

 9. Prawo do odstąpienia od umowy
  1. Możesz anulować subskrypcję w dowolnym momencie.
  2. Nie otrzymasz zwrotu środków.
  3. Podczas anulowania subskrypcji miesięcznej, wszystkie przyszłe opłaty związane z przyszłymi miesiącami twojej subskrypcji zostaną anulowane. Możesz korzystać z programów komputerowych do końca bieżącego okresu rozliczeniowego miesięcznego.
  4. Podczas anulowania subskrypcji rocznej, wszystkie przyszłe opłaty związane z przyszłymi latami twojej subskrypcji zostaną anulowane. Możesz korzystać z programów komputerowych do końca bieżącego okresu rozliczeniowego rocznego.

 10. Gwarancje i oświadczenia
  1. Oświadczasz i gwarantujesz nam, że:

   1. jesteś prawnie zdolny do zawierania wiążących umów;
   2. masz pełne uprawnienia, moc i zdolność do zgody na te warunki i postanowienia ; oraz
   3. wszystkie informacje, które nam dostarczasz w związku z twoim zamówieniem są prawdziwe, dokładne, kompletne, aktualne i nie wprowadzające w błąd.

  2. Gwarantujemy ci, że twoje programy komputerowe zostaną dostarczone z należytą starannością i umiejętnościami.
  3. Wszystkie nasze gwarancje i oświadczenia dotyczące programów komputerowych są określone w tych warunkach i postanowieniach. Do maksymalnego zakresu dozwolonego przez obowiązujące prawo i z zastrzeżeniem Sekcji 11.1, wszystkie inne gwarancje i oświadczenia są wyraźnie wyłączone.

 11. Ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności
  1. Nic w tych warunkach i postanowieniach nie będzie:

   1. ograniczać ani wykluczać jakiejkolwiek odpowiedzialności za śmierć lub uszczerbek na zdrowiu wynikający z zaniedbania;
   2. ograniczać ani wykluczać jakiejkolwiek odpowiedzialności za oszustwo lub fałszywe przedstawianie faktów
   3. ;
   4. ograniczać jakichkolwiek zobowiązań w sposób, który nie jest dozwolony przez obowiązujące prawo lub;
   5. wyłączać jakichkolwiek zobowiązań, które nie mogą być wyłączone na mocy obowiązującego prawa, i jeśli jesteś konsumentem, twoje ustawowe prawa nie będą wyłączone ani ograniczone przez te warunki i postanowienia, z wyjątkiem przypadków dozwolonych przez prawo.

  2. Ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności określone w tej Sekcji 11 oraz w innych miejscach tych warunków i postanowień:

   1. podlegają Sekcji 11.1 oraz
   2. regulują wszystkie zobowiązania wynikające z tych warunków i postanowień lub związane z przedmiotem tych warunków i postanowień, w tym zobowiązania powstałe w wyniku umowy, deliktu (w tym zaniedbania) oraz naruszenia obowiązków ustawowych, z wyjątkiem przypadków wyraźnie przewidzianych inaczej w tych warunkach i postanowieniach.

  3. Nie będziemy odpowiedzialni wobec ciebie za jakiekolwiek straty wynikające z jakiegokolwiek zdarzenia lub zdarzeń leżących poza naszą rozsądną kontrolą.
  4. Nie będziemy odpowiedzialni wobec ciebie za jakiekolwiek straty biznesowe, w tym (bez ograniczeń) utratę zysków, dochodów, przychodów, użytkowania, produkcji, przewidywanych oszczędności, działalności gospodarczej, kontraktów, możliwości komercyjnych lub dobrej woli.
  5. Nie będziemy odpowiedzialni wobec ciebie za jakąkolwiek utratę lub uszkodzenie danych, bazy danych lub oprogramowania.
  6. Nie będziemy odpowiedzialni wobec ciebie za jakiekolwiek szczególne, pośrednie lub następcze straty lub szkody.
  7. Akceptujesz, że mamy interes w ograniczeniu osobistej odpowiedzialności naszych funkcjonariuszy i pracowników i, mając to na uwadze, uznajesz, że jesteśmy podmiotem o ograniczonej odpowiedzialności; zgadzasz się, że nie wytoczysz żadnego osobistego roszczenia przeciwko naszym funkcjonariuszom lub pracownikom w związku ze stratami, które poniosłeś w związku z witryną lub tymi warunkami i postanowieniami (nie ograniczy to oczywiście odpowiedzialności samej podmiotu o ograniczonej odpowiedzialności za czyny i zaniechania naszych funkcjonariuszy i pracowników).

 12. Zmiany
  1. Możemy czasami zmieniać te warunki i postanowienia, publikując nową wersję na naszej stronie internetowej.
  2. Zmiana tych warunków i postanowień będzie miała zastosowanie do umów zawartych w dowolnym momencie po czasie zmiany, ale nie będzie miała wpływu na umowy zawarte przed zmianą.

 13. Przekazanie praw i obowiązków
  1. Niniejszym zgadzasz się, że możemy przekazać, przenieść, zlecić podwykonawstwo lub inaczej rozporządzać naszymi prawami i / lub obowiązkami na mocy tych warunków i postanowień.
  2. Bez naszej wcześniejszej pisemnej zgody nie możesz przekazać, przenieść, zlecić podwykonawstwo ani inaczej rozporządzać żadnymi swoimi prawami i / lub obowiązkami na mocy tych warunków i postanowień.

 14. Brak zrzeczeń się
  1. Żadne naruszenie jakiegokolwiek postanowienia umowy na mocy tych warunków i postanowień nie zostanie zaniechane, chyba że z wyraźną pisemną zgodą strony, która nie naruszyła postanowienia.
  2. Żadne zaniechanie jakiegokolwiek naruszenia jakiegokolwiek postanowienia umowy na mocy tych warunków i postanowień nie będzie interpretowane jako dalsze lub ciągłe zaniechanie jakiegokolwiek innego naruszenia tego postanowienia lub jakiegokolwiek innego postanowienia tej umowy.

 15. Podzielność
  1. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie tych warunków i postanowień zostanie uznane przez sąd lub inną właściwą władzę za bezprawne i / lub niewykonalne, pozostałe postanowienia będą nadal obowiązywać.
  2. Jeśli jakiekolwiek bezprawne i / lub niewykonalne postanowienie tych warunków i postanowień byłoby prawnym lub wykonalnym, gdyby część z nich została usunięta, ta część będzie uznana za usuniętą, a reszta postanowienia będzie nadal obowiązywać.

 16. Prawa osób trzecich
  1. Umowa na mocy tych warunków i postanowień jest dla naszej korzyści i twojej korzyści, i nie jest przeznaczona do korzyści lub egzekwowania przez jakąkolwiek osobę trzecią.
  2. Korzystanie z praw przez strony na mocy umowy na mocy tych warunków i postanowień nie podlega zgody żadnej osoby trzeciej.

 17. Całość umowy
  1. Z zastrzeżeniem Sekcji 11.1, te warunki i postanowienia stanowią całość umowy między tobą a nami w odniesieniu do sprzedaży i zakupu naszych plików do pobrania oraz użytkowania tych plików do pobrania i zastępują wszystkie wcześniejsze umowy między tobą a nami w odniesieniu do sprzedaży i zakupu naszych plików do pobrania oraz użytkowania tych plików do pobrania.


 18. Prawo i jurysdykcja
  1. Te warunki i postanowienia będą regulowane i interpretowane zgodnie z prawem litewskim.
  2. Wszelkie spory związane z tymi warunkami i postanowieniami będą podlegać wyłącznej jurysdykcji sądów litewskich.

 19. Ujawnienia ustawowe i regulacyjne
  1. Nie będziemy składać kopii tych warunków i postanowień specjalnie w odniesieniu do każdego użytkownika lub klienta, a jeśli zaktualizujemy te warunki i postanowienia, wersja, na którą pierwotnie się zgodziłeś, nie będzie już dostępna na naszej stronie internetowej. Zalecamy rozważenie zapisania kopii tych warunków i postanowień na przyszłość.
  2. Nasz numer VAT to LT100008750018.

 20. Nasze dane
  1. Ta strona internetowa jest własnością i jest prowadzona przez UAB Pixpro.
  2. Jesteśmy zarejestrowani na Litwie pod numerem rejestracyjnym 303236261, a nasze zarejestrowane biuro znajduje się przy Aušros al. 39, LT-76300 Szawle.

  3. Możesz się z nami skontaktować:

   1. pocztą, używając podanego powyżej adresu;
   2. za pomocą formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej;

Witaj w Pixpro

Zaloguj się

I uzyskać dostęp do swojego konta.

Nie masz konta? Zarejestruj się

Wystąpiły błędy przy przesyłaniu